Duyurular KURUM İŞ ÖLÇEKLERİ

KURUM İŞ ÖLÇEKLERİ

Müdürlüğümüzce Eğitim Niteliğini Artırıcı çalışmalar kapsamında Okul İş Ölçekleri okullarımızın kurum maillerine gönderilerek söz konusu ölçeklerin Hedefleme Temel Bilgileri bölümünün en geç 21.11.2012 günü akşamına kadar doldurulması istenmiştir. Ancak sistem üzerinden yapılan incelemelerden; bazı okullarımızın İş Ölçeklerinin Hedefleme Temel Bilgileri bölümünde istenen bilgileri girmedikleri, bazı okullarımızın da bu bölüme doğru bilgi girmedikleri, bazı bilgileri eksik girdikleri tespit edilmiştir.  Çeşitli nedenlerle meydana gelen aksaklıkların giderilmesi, hatalı verilerin düzeltilmesi amacıyla; Okul İş Ölçeklerinin Hedefleme Temel Bilgileri bölümüne bilgi girişi ve bilgi güncelleme süresi 28 Kasım 2012 günü saat 17.00 kadar uzatılmış olup, bu tarih ve saatten sonra sistem veri girişine kapatılacaktır. 

Veri girişleri aşağıdaki hususlar dikkate alınarak okul müdürlüğünün sorumluluğunda yapılacaktır.

  • Okul müdürlükleri Bilsis’e giriş yaparak  kurum Süreç Yönetim->Kurum İş Ölçeğini tıklayarak açacaklar iş ölçeklerin Hedefleme Temel Bilgileri bölümünde istenen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak kaydet butonuna tıklayarak kaydedilmesini sağlayacaklardır.
  • Daha önce İş Ölçeklerini doldurmuş okul müdürlükleri girmiş oldukları bilgileri mutlaka kontrol edeceklerdir. Girilen Bilgileriniz aşağıya çıkartılmıştır.
  • Kurum bünyesinde ilkokul, Ortaokul öğrencisi bulunan kurumlar BİLSİS- Yönetim>Kurum İş Ölçeğini linkinden kurum bünyesinde bulunan öğrencilerin kurum türü (3 yıl sonra ilkokul, 3 yıl sonra ortaokul ve bünyesinde ortaokul olan Ortaöğretim) bilgisini gireceklerdir. Örneğin; İlkokul olup, bünyesinde ortaokul öğrenci bulunan kurumlar, bünyesinde bulunan öğrencilerin kurum türüne göre ikinci bir iş ölçeği bilgisi girmesi gerekmektedir.Hatalı bilgiler düzeltilecek, eksik bilgi girişleri varsa tamamlanacaktır.

Yukarıda belirtilen açıklamalar ve belirtilen süre içerisinde sisteme veri girişi yapmayan, hatalı veya eksik bilgi girişi yapan okul müdürleri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 Yayın:26.11.2012 - Güncelleme:26.11.2012 - 09:27 - Görüntülenme:345